fbpx

SMARTPHOTOVOLTAIC

DURATA DE VIAȚĂ PROMISĂ VERSUS DURATA DE VIAȚĂ REALĂ A MODULELOR FOTOVOLTAICE IN ROMÂNIA

National Institute for R&D in Electrical Engineering ICPE-CA, Department of Efficiency in Energy Conversion and Consumption, 313 Splaiul Unirii, Bucharest, Romania

Lucrarea prezintă succint mecanismele de degradare a panourilor fotovoltaice si evoluția acestora în cadrul centrelor fotovoltaice. 

Se prezintă mai întâi natura si cauzele defectelor și distribuția statistică a acestora conform bazelor de date prelucrate la nivel global ale TUV Rheinland. În capitolele 4 și 5 se prezintă o serie de date colectate și analizate din parcurile fotovoltaice din România. 

Este începutul unui studiu amplu asupra comportamentului în timp a parcurilor fotovoltaice puse în funcțiune  în perioada 2013-2016 care își propune să prezinte neconformitățile echipamentelor, erorile de proiectare și execuție, cauzele și efectele acestora asupra producției și a ratei de recuperare a investițiilor in centralele fotovoltaice. 

De asemenea, sunt oferite soluții pentru remedierea deficiențelor și pentru repunerea în funcțiune (repowering), precum si soluții eficiente de mentenanța preventivă, cu monitorizarea permanentă a stării CEF, inclusiv a ratei de degradare a puterii panourilor PV. 

În principal, documentația elaborată de echipa ICPE-CA în cadrul laboratorului de sisteme fotovoltaice a fost utilizată pentru pregătirea acestei lucrări pe baza rapoartelor de inspecție și a măsurătorilor efectuate în parcurile fotovoltaice în ultimii doi ani ca rezultat al unui proiect de cercetare derulat în România. 

De asemenea, s-au folosit lucrări bine documentate, elaborate în cadrul proiectului Task 13 – Performanța și fiabilitatea sistemelor fotovoltaice din Programul IEA pentru Energia Fotovoltaică (IEA-PVPS). 

Scopul lucrării este informarea și conștientizarea cu privire la problemele care pot apărea în timpul funcționării unui parc fotovoltaic înainte de punctul în care degradarea devine semnificativă determinând creșterea costurilor cu reparația și mentenanța panourilor fotovoltaice.

 

1. INTRODUCERE

Lucrarea descrie pe scurt mecanismele de degradare a panourilor (modulelor) fotovoltaice (PV) amplasate in parcurile solare montate pe sol și o clasificare a defectelor plecând de la definiția  noțiunii generale de „modul fotovoltaic defect”. După o prezentare scurtă a naturii și distribuției statistice a defectelor, structurată pe tipuri de defecte, în baza datelor prelucrate de TUV Rheinland la nivel global, unul dintre cei mai autorizați experți in domeniu, lucrarea prezintă in capitolele 4 si 5 date prelevate si analizate din parcurile solare (Centralele Electrice Fotovoltaice – CEF) din Romania. 

Este începutul unui studiu amplu asupra comportamentului în timp a parcurilor fotovoltaice puse în funcțiune  în perioada 2013-2016 care își propune să prezinte neconformitățile echipamentelor, erorile de proiectare și execuție, cauzele și efectele acestora asupra producției și a ratei de recuperare a investițiilor in CEF. Totodată, vom oferi soluții pentru remedierea deficiențelor și pentru repunerea în funcțiune (repowering), precum si soluții eficiente de mentenanța preventivă, cu monitorizarea permanentă a stării CEF, inclusiv a ratei de degradare a puterii panourilor PV.
În această lucrare s-au folosit materiale bibliografice elaborate de colectivul Laboratorului de Sisteme Fotovoltaice (PV-LAB) din ICPE-CA , dizertații si prezentări, cu precădere rapoartele de inspecții si măsurări in parcurile fotovoltaice, executate in ultimii doi ani urmare a unor solicitări directe sau in cadrul proiectului Nucleu Monitorizarea Parcurilor Fotovoltaice din Romania. 

De asemenea, s-au folosit lucrările elaborate în cadrul proiectului Task 13 – Performanța și fiabilitatea sistemelor fotovoltaice [2] din Programul IEA pentru Energia Fotovoltaică (IEA-PVPS) [3]. IEA-PVPS reprezintă un acord de colaborare în domeniul cercetării și dezvoltării în cadrul AIE (Agenția Internaționala pentru Energie). 

De la înființarea sa în 1993, in cadrul organizației s-au realizat o varietate mare de proiecte comune in domeniul aplicării conversiei energiei solare în electricitate (exista in acest moment 17 Task-uri dintre care 7 sunt active (inclusiv Task 13). O alta sursă importanta pentru competența, calitatea datelor si credibilitatea sa au fost rapoartele publicate de TÜV Rheinland.

Mai multe articole