fbpx

SMARTPHOTOVOLTAIC

„Casa Verde 2024” – Ghidul De Finanatare preliminar

Buna ziua,

 

Echipa Smart Photovoltaic Solutions, vine in intampinarea dumneavoastra cu informatiile legate de programul de finantare „Casa Verde 2024”, program care urmeaza a se lansa in urmatoarea perioada. In momentul de fata GHIDUL DE FINANTARE oficial este in dezbatere publica si poate inca suferii modificari.

 

 

Ce trebuie sa stii!

 

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunţă că 5 Mai 2023 este ziua din care se pot depune cererile de finanțare pentru instalarea de panouri fotovoltaice Casa Verde 2023.

 

 

Obiectul si scopul programului de finantare:
  • Obiectul programului reprezinta finantarea in vederea achizitionarii sistemelor de panouri fotovoltaice din surse regenerabile cu o capacitate minima de 3kW;
  • Scopul programului il reprezinta cresterea eficientei energetice, imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisilor de gaze.

 

 

Solicitanti eligibi si cuantumul finantarii:
  • Sunt eligibili în cadrul programului solicitanții persoane fizice și parohii;
  • Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.
  • Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

 

Criterii de eligibilitate ale beneficiarului:
  • Este persoană fizică cu domiciliul în România;
  • Nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
  • Domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul. Aceasta reglementare este noua si presupune ca adresa din buletinul beneficiarului sa coincida cu adresa unde se doreste implementarea proiectului;
  • Este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice; rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;
  • Imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este exclusiv pentru locuință;
  • Se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;
  • Nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;

 

 

Acte necesare inscriere:
  • Actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație; Imputernicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul si actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație;
  • Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  • Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  • Extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;
  • Copia cărţii funciare colective, in cazul in care este vorba de o locuinta colectiva, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.
  • Cererea de finanţare, completată integral prin tehnoredactare, semnată de solicitant sau de împuternicitul acestuia;

 

 

Termen

Intrucat nu avem un termen estimat de incepere si nici termene pentru etapele de inscriere, recomandarea noastra este de a incepe de pe acum pregatirea actelor necesare si sa va asigurati ca sunt respectate toate criterile de eligibilate ( vezi: adresa domiciliu vs adresa instalare , sediu social societate, obligatii de plata curente ).

 

 

Urmatorii pasi:
  • Noi vom reveni cu informatii exacte la momentul publicarii Ghidului De Finantare – varianta finala
  • AFM va anunta un termen pana la care se vor inscrie instalatorii in program;
  • AFM va anunta un termen pana la care beneficiarii trebuie sa se inscrie in program. Aceasta reglementare este noua, astfel ca beneficiarii se vor inscrie singuri in platforma comunicata de AFM si vor incarca documentele necesare; Noi va vom consilia in acest demers, vom face o verificare in prealabil a documentelor si va vom fi alaturi in momentul inscrierii in platforma astfel incat sa diminuam pe cat posibil riscul de esec;
  • Benefeciarul aprobat va selecta un instalator validat cu care va implementa programul;
  • Instalatorul va analiza corectitudinea documentelor incarcate;
  • Instalatorul va aproba solicitantii eligibili iar acest pas reprezinta aprobarea finantarii;
  • AFM aproba solicitantii eligibili iar acest pas reprezinta aprobarea finantarii; Se semneaza contractele cu solicitantii Parohii;
  • Noi vom implementeaza proiectul respectiv se instaleaza sistemul fotovoltaic;
  • AFM va deconta sumele solicitate de instalatorii validati;
  • AFM va verifica eligibilitatea beneficiarilor finali si a documentelor depuse in vederea decontarii;
  • AFM va monitoriza beneficiarii reali.

 

 

In linkul de mai jos gasiti ghidul in varianta actuala:

http://www.mmediu.ro/articol/ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-instalarea-sistemelor-de-panouri-fotovoltaice-pentru-producerea-de-energie-electrica-in-vederea-acoperirii-necesarului-de-consum-si-livrarii-surp/6078

 

 

Pentru orice informatii suplimentare va stam la dispozitie, de preferat pe adresa de e-mail casaverde@smartphotovoltaic.ro si suntem convinsi ca lucrand impreuna si cu o atitudine proactiva vom avea un procent mare de succes in obtinerea finantarii oferite in cadrul acestui program.

 

Cu stima,

 

Echipa Smart Photovoltaic Solutions