fbpx

SMARTPHOTOVOLTAIC

Casa Verde

 

Informatiile actualizate legate de programul de finantare “Casa Verde 2023”, program al carui ghid a fost aprobat in 26 Aprilie 2023 si publicat astazi in Monitorul Oficial al Romaniei.

Obiectul, scopul si eligibitatea

Criterii de eligibilitate ale beneficiarului:

  • Este persoană fizică cu domiciliul în România
  • Nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare; 
  • Domiciliază la adresa unde se va implementa proiectulAceasta reglementare este noua si presupune ca adresa din buletinul beneficiarului sa coincida cu adresa unde se doreste implementarea proiectului;
  • Este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice; rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară; 
  • Imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este exclusiv pentru locuință; 
  • Se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat; 
  • Nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;
  • Nu este eligibil solicitantul care a beneficiat, are incheiat sau urmeaza sa semneze un contract de finantare cu AFM in cadrul acestui program editii anterioare.

Obiectul si scopul programului de finantare:

  • Obiectul programului reprezinta finantarea in vederea achizitionarii sistemelor de panouri fotovoltaice din surse regenerabile cu o capacitate minima de 3kW;
  • Scopul programului il reprezinta cresterea eficientei energetice, imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisilor de gaze.

 

 

Solicitanti eligibi si cuantumul finantarii:

  • Sunt eligibili în cadrul programului solicitanții persoane fizice și parohii;
  • Finanțarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.
  • Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

 

 

Sunt considerate cheltuieli eligibile urmatoarele:

  • Cheltuieli cu achizitia sistemului complet de panouri fotovoltaice cu putere minima instalata de 3kWp
  • Cheltuielile cu montajul sistemului de panouri fotovoltaice
  • TVA aferenta cheltuielilor eligibile

Acte necesare inscriere:

  • Actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație; Imputernicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul si actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație; 
  • Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație; 
  • Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
  • Extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; 
  • Copia cărţii funciare colective, in cazul in care este vorba de o locuinta colectiva, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală. 

Etapele inscrierii:

  • AFM demarează sesiunea de înscriere a solicitanților în aplicație la data menționată în dispoziția președintelui AFM.
  • Înscrierea solicitantului se face prin completarea unor câmpuri predefinite și încărcarea documentelor. Documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicație. Documentele incarcate in aplicatie nu mai pot fi modificate sau reincarcate ulterior.
  • Înscrierea solicitantului în program se consideră finalizată în momentul în care a fost îndeplinită cerința prevăzută in punctul anterior și aplicația a generat un număr de înregistrare. Totodată, aplicația rezervă acestuia suma de 20.000 lei.
  • Solicitantul se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil.

Incepand cu data de 19 Mai 2023 ora 10:00 se deschide sesiunea de inscrieri pentru beneficiari, pe regiuni, fiecare regiune avand cate trei zile pentru inscrieri.

Mai jos regasiti alocarea judetelor pe regiuni si zilele de inscriere aferente fiecarei regiuni.

Zile înscriere pentru persoane fizice 

Regiunea 

19 mai 2023

22 mai 2023

23 mai 2023

Bucuresti Ilfov

24 mai 2023

26 mai 2023

27 mai 2023

Regiunea Centru – judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu 

29 mai 2023

30 mai 2023

31 mai 2023

Regiunea Nord Est – județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui

6 iunie  2023

7 iunie 2023

8 iunie 2023

Regiunea Nord Vest – judeţele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș

9 iunie 2023

12 iunie 2023

13 iunie 2023

Regiunea Sud Muntenia – judeţele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman

19 iunie 2023

20 iunie 2023

21 iunie 2023

Regiunea Sud Vest – judeţele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea

22 iunie 2023

23 iunie 2023

26 iunie 2023

Regiunea Vest – judeţele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș

Zile înscriere pentru unități de cult

Regiunea

27 iunie 2023

28 iunie 2023

29 iunie 2023

Toate regiunile

Aprobarea finantarii

În termen de maximum 90 de zile de la data publicării de către AFM a listei instalatorilor care au incheiate contracte de participare cu AFM, se parcurg următoarele etape:

  • selectarea de către solicitant a unui instalator validat, prin intermediul aplicației;
  • efectuarea analizei de către instalator a documentelor încărcate de solicitant;
  • aprobarea de către instalator, în aplicație, a solicitanților eligibili.
  • În termen de maximum 30 de zile de la data selectării instalatorului de către un solicitant, instalatorul analizează documentele încărcate de solicitant, conform procedurii de analiză, și selectează în aplicație solicitanții eligibili.
  • AFM generează prin intermediul aplicației listele cuprinzând proiectele solicitanților eligibili.
  • Comitetul director al AFM avizează lista proiectelor selectate pentru finanțare și le propune spre aprobare Comitetului de avizare.
  • Comitetul de avizare aprobă proiectele selectate pentru finanțare.
  • AFM publică pe pagina de internet lista solicitanților aprobați.

 

Intrucat avem un termen anuntat de 5 Mai 23 pentru inceperea inscrierilor dar nu este confirmat in ghid, recomandarea noastra este de a incepe de pe acum pregatirea actelor necesare si sa va asigurati ca sunt respectate toate criterile de eligibilate ( vezi: adresa domiciliu vs adresa instalare , sediu social societate, obligatii de plata curente ).

 

Componenta si optiunile sistemului
Smart Photovoltaic Solutions

Ce contine sistemul fotovoltaic furnizat de Smart Photovoltaic Solutions:

  • Panouri fotovoltaice premium: Canadian Solar, Jinko Solar, Longhi sau de notorietate similara, cu garantie 12-15 ani pentru integritate si 25-30 ani pentru productie in limita degradarii anuale;
  • Invertor premium de 3kW : Huawei, Solis, SolPlanet ( SMA ) sau de notorietate similara, garantie 10 ani;
  • Structura panouri din aluminiu garantie 15 ani;
  • Tablou electric, tablou protectie, cablaj, conectica conform legislatiei in vigoare;
  • Montaj, proiectare si punere in functiune;
  • Garantie montaj 2 ani cu posibilitate extindere la 10 ani.

 

 

Optiuni disponibile suplimentare cheltuielilor deductibile in cadrul programului:

  • Cresterea capacitatii fotovoltaice de la 3kWp la o capacitate mai mare de exemplu 3,6kWp, pentru eficientizare productiei realizata de invertor;
  • Cresterea puteri sistemului fotovoltaic de la 3kW la 4-15kW in limita puterii bransamentului;
  • Instalare incarcator auto cu incarcare rapida;
  • Instalare acumulatori la invertoarele pentru care s-a optat varianta hibrida;
  • Intocmire dosar Prosumator – intocmire documentatie si depunere;
  • Realizare impamantare ;
  • Realizare masuratoare si emitere Buletin PRAM.

Completeaza formularul!

Urmatorii pasi:

  • Transmiterea Contractului de Consultanta si Instalare, in vederea procesarii dosarului de finantare;
  • Semnarea contractului de consultanta si achitarea lui. Ordinea de instalare va fi data de ordinea semnarii contractelor de consultanta;
  • Transmiterea documentelor catre noi pentru verificare si corectare in vederea eliminarii greselilor si potentialelor probleme la inscrierea in aplicatia AFM;
  • Comunicare data de la care se incepe inscrierea in platforma AFM. Va vom consilia in acest demers si va vom fi alaturi in momentul inscrierii in platforma astfel incat sa diminuam pe cat posibil riscul de esec;
  • Vizita in locatia de implementare, consultanta tehnica, configurare sistem si solutie tehnica.

 

In linkul de mai jos gasiti ghidul complet: https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice_ghid_finantare.php  

 

 

Pentru orice informatii suplimentare va stam la dispozitie pe adresa de e-mail casaverde@smartphotovoltaic.ro si suntem convinsi ca lucrand impreuna si cu o atitudine proactiva vom avea un procent mare de succes in obtinerea finantarii oferite in cadrul acestui program.

 

Cu stima,

Articole Utile

Casa Verde 2024

„Casa Verde 2024” – Ghidul De Finanatare preliminar Buna ziua,   Echipa Smart Photovoltaic Solutions, vine in intampinarea dumneavoastra cu informatiile legate de programul de finantare „Casa Verde 2024”, program
Citeste mai mult »

Fondul pentru modernizare in Romania

Fondul pentru modernizare în România Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei Fondul pentru modernizare Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse
Citeste mai mult »
ElectricUP2024

ElectricUP2024

ElectricUP2024     Programul ElectricUP2024 reprezintă o oportunitate de realizare a unui proiect de investiții integrat, ce conține sistem de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 -150kWp, sistem
Citeste mai mult »

Sprijinirea investitiilor in modernizare

Sprijinirea investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial Sprijinirea investitiilor in modernizare Sprijinirea investitiilor   Sprijinul
Citeste mai mult »
Cum sa devii prosumator

Cum sa devii prosumator

Cum sa devii prosumator Cum sa devii prosumator si ce este acesta? Prosumatorul este o persoana fizică sau juridică racordată la o rețea electrică ce poate vinde energia pe care
Citeste mai mult »

Preview

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

Parteneri

INVERTOARE | PANOURI | STRUCTURA | ECHIPAMENTE

Director Comercial
Sebastian Babu

+40770 999 555

telefon fix.

031 425 8119

email

contact@smartphotovoltaic.ro

Reprezentant Tehnic
Catalin Magureanu

+40771 321 444

Adresa:

Otopeni, str. Drumul Garii 37A, Ilfov

Program:

L-V 09:00-18:00

Solicită ofertă personalizată

Completeaza formularul de mai jos si vei fi contactat in scurt timp de unul dintre consultantii nostri tehnici