fbpx

SMARTPHOTOVOLTAIC

Compensare 1 la 1

Compensare 1 la 1

 

 

Micii producători care au instalații fotovoltaice beneficiază legal din 1 mai 2021 de noua formulă de compensare din partea furnizorilor cărora le livrează energie, odată cu adoptarea celui mai important act normativ care a schimbat piața prosumatorilor.

Reglemetare juridica

 

Ordonanța de Guvern care reglementează compensarea prosumatorilor de energie (143/28 decembrie 2021) în acord cu noile reglementări europene privind tranziția la energia verde a fost publicată la 31 decembrie 2021. La 23 februarie, ANRE a aprobat și Ordinul nr. 15 privind metodologia de aplicare, care prevede că prosumatorii care au centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice.

Modalitatea de acordare

 

Conform metodologiei de aplicare a ordonanței, compensarea este oferită de furnizorii de energie, la cerere, prosumatorilor cu instalații fotovoltaice care livrează în rețea mai mult decât consumă. Compensarea cantitativă este destinată prosumatorilor cu putere instalată de până la 200 kW, iar regularizarea financiară este destinată celor cu putere instalată între 200 și 400 kW.

Dispozitii referitoare la calcul

 

Elementul cel mai important din metodologia de aplicare a ordonanței este faptul că specifică modul de calcul care ar trebui folosit de furnizori atunci când facturează energia livrată și cea consumată de prosumatori.

Metodologia prevede că la solicitarea prosumatorilor cu până la 200 kW pe loc de consum, furnizorii de energie electrică cu care ei au încheiate contracte de furnizare sunt obligaţi să realizeze în factură o compensare cantitativă ȋntre energia electrică produsă şi livrată ȋn reţea şi cea consumată şi să reporteze în facturile prosumatorilor diferența de energie electrică dintre cantitatea livrată şi cea consumată, dacă energia produsă şi livrată în reţea este mai mare decât cantitatea de energie electrică consumată. Prosumatorii pot utiliza cantitatea de energie electrică reportată pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data facturării.

 

Termenul limita

 

Compensarea cantitativă a acestei categorii de prosumatori va fi acordată până la data de 31 decembrie 2030, în contextul măsurilor şi acţiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse regenerabile în 2030 precizate în Planul Naţional de Energie şi Schimbări Climatice. Ulterior, prosumatorii respectivi pot vinde energia electrică produsă în condiţiile prevăzute pentru prosumatorii cu capacităţi instalate între 200 kW şi 400 kW pe loc de consum.

 

Randamentul

 

Beneficiul pentru acești prosumatori este așadar faptul că dacă nu au consumat tot surplusul produs, primesc diferența, astfel încât acest surplus nu se va pierde, așa cum a existat mereu temerea în perioada de dezbatere publică a metodologiei. Prin urmare, prosumatorii au într-adevăr posibilitatea să valorifice corect diferențele de producție dintre perioadele de vară, sau în general când ziua este mai lungă, iar ei produc mai mult decât consumă, și perioadele când ziua este mai scurtă, iar ei consumă mai mult decât produc.

 

Când cumpără energie de la prosumatorii cu centrale de până la 200 kW, furnizorii au obligația să folosească „un preţ identic cu prețul energiei electrice active utilizat de furnizorul de energie electrică în contractul de furnizare încheiat cu prosumatorul în calitate de consumator”, care nu include însă și alte componente de cost (costul dezechilibrelor din sistem, marja de furnizare înmulțită cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare, transportul și distribuția, serviciile de sistem, cogenerarea, TVA și acciza, certificatele verzi).

 

Dacă un prosumator a livrat într-o lună în rețea mai mult decât a consumat în aceeași lună, surplusul va apărea ulterior pe facturile acestuia, calculat la același preț cu cel facturat de furnizor la momentul când prosumatorul a produs și livrat în rețea energia respectivă. Surplusul se reportează până când cantitatea respectivă de energie este consumată de prosumator. Dacă după 24 de luni consumatorul încă mai are surplus neconsumat, acesta îi va fi plătit de furnizor, la același preț al energiei active. Acesta este de fapt sensul promisiunii autorităților că prosumatorii vor fi compensați în raport de 1:1.

 

Obligatiile furnizorului

 

Furnizorul este obligat să emită facturi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică, în nume propriu pentru prosumatorii care nu au obligația de a emite facturi (cei cu putere instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum), respectiv în numele și pe seama prosumatorilor care au obligația legală de a emite facturi.

 

Modul de calcul al pretului

 

Prețul de achiziție al energiei electrice active livrate de prosumatori se stabilește prin diminuarea prețului din contractul de furnizare a energiei electrice cu prețul dezechilibrelor, care este precizat într-o anexă la factură. Pentru energia produsă și livrată de prosumatorii persoane juridice (sau persoane fizice organizate ca PFA, întreprinderi individuale sau familiale), furnizorul înmulțește cantitatea de de energie cu prețul energiei active, „aplicarea TVA la valoarea rezultată în urma acestei înmulțiri realizându-se, după caz, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul fiscal”.

Modul de calcul al energiei consumate

 

În ce privește calculul energiei consumate de prosumatori, furnizorul înmulțește cantitatea de energie consumată în perioada de facturare, pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din rețelele electrice, cu prețul de achiziție al energiei electrice active, la care se adaugă celelalte componente de cost enumerate mai sus.

Beneficiile noii reglementari

 

Diferența introdusă de noua formulă de compensare este deci considerabilă față de schema anterioară de compensare prevăzută de lege, în care prosumatorii puteau primi bani lunar, iar etalonul de calcul pentru prețul energiei era preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare din anul precedent.

 

Metodologia ANRE prevede că la solicitarea prosumatorilor cu puteri instalate între 200 kW şi 400 kW pe loc de consum, furnizorii de energie cu care au contracte de furnizare sunt obligaţi să achiziţioneze energia electrică produsă şi livrată la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în luna când a fost produsă energia respectivă şi să realizeze în factura prosumatorilor regularizarea financiară între energia electrică livrată şi energia electrică consumată din reţea.

 

Proiectul spune că regularizarea financiară pentru acești prosumatori se face „conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal”. Furnizorul face regularizarea prin compensare între factura pentru energia livrată în rețea, pe baza contractului de vânzare-cumpărare de energie regenerabilă, și factura pentru energia consumată, pe baza contractului de furnizare de energie către prosumator. Dacă prosumatorul își schimbă furnizorul, contractul de vânzare-cumpărare încetează automat odată cu cel de furnizare, astfel încât, dacă dorește, prosumatorul va trebui să încheie un alt contract cu noul său furnizor.

 

Opinii mixte

 

Prevederile introduse de ANRE au atras critici ale prosumatorilor, dar și ale altor părți interesate. Greenpeace, de pildă, a acuzat faptul că din ordonanță și din declarațiile miniștrilor se înțelegea că „dacă produci energie și dai 1 kWh în rețeaua de electricitate, primești înapoi 1 kWh când ai nevoie de el”, la același preț, pe când acum ar reieși că energia livrată de prosumatori va fi mai ieftină decât cea consumată, din moment ce aceasta din urmă include și costurile cu transportul, distribuția, certificatele verzi și taxele.

 

Logica implicită din textul ANRE este că orice compensare sau facilitate nu poate viza decât energia regenerabilă, întrucât atunci când prosumatorul livrează în rețea energie produsă cu instalații fotovoltaice, acționează în spiritul tranziției la energia verde. În schimb, când prosumatorul consumă energie din rețea, unde proveniența energiei nu e limitată la surse regenerabile, atunci trebuie să suporte aceleași taxe și costuri de folosire a sistemului ca orice alt client al furnizorului său. Așa cum a explicat ANRE într-un răspuns la o întrebare adresată în Comisia de industrii a Camerei Deputaților, energia electrică preluată de prosumator din rețeaua electrică nu este aceeași cu cea reportată și livrată de prosumator într-o perioadă anterioară.