fbpx

SMARTPHOTOVOLTAIC

ElectricUP2024

 

 

Programul ElectricUP2024 reprezintă o oportunitate de realizare a unui proiect de investiții integrat, ce conține sistem de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 -150kWp, sistem de stocare minim 30% din energia produsă de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh), cel puțin o stație de reîncărcare vehicule electrice și electrice plug-in de minimum 22kW (2x11kW) și opțional sistem electric alternativ de încălzire/răcire (pompă de căldură).

 

1.  Obiectivele programului de finanțare

  • Instalarea unui sistem fotovoltaic cu putere între 27kWp – max. 150kWp
  • Sistem de stocare pentru energia produsă de panouri fotovoltaice – minim 30% (kWh)
  • Instalarea a minim o stație de încărcare pentru vehicule electrice cu putere min. 2x11kW
  • Instalarea de pompe de căldură (opțional)
  • Suportul financiar prin ajutor de minimis este în procent de 75% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 150.000 euro/beneficiar, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii
  • Durata maximă de implementare a proiectului este de 12 luni

 

 

2.  Criterii de eligibilitate

  • Sunt finanțate IMM-uri și operatori economici care activează în domeniul HORECA
  • Are contract direct de furnizare energie electrică pentru punctul de consum
  • Are îndeplinite obligațiile de plată taxe, impozite, conform prevederilor legale
  • Nu este declarat sau a început derularea procedurii de faliment / insolvență
  • Valoarea totală a ajutorului de minimis acordată beneficiarului (inclusiv pentru întreprinderi legate) în ultimii 3 ani consecutivi (2 ani fiscali) sa fie de max. 150.000 Eur

 

 

3.  Cheltuieli eligibile

  • Cheltuieli cu achiziția echipamentelor: sistem fotovoltaic, sistem de stocare, stații încărcare vehicule electrice, iar pentru pompe de căldură maxim 30% din valoarea eligibilă
  • Cheltuieli de proiectare (max.5%), Consultanță și management de proiect (max.5%) – categorie de cheltuieli eligibile înainte de semnarea contractului de finanțare
  • Cheltuieli cu lucrări de montaj și punere în funcțiune (max.10%)
  • Cheltuieli de publicitate (sistem avertizare / panou informare)

 

 

4.  Cerințe minimale

  • Consumul de energie anual pentru anul 2022 sau 2023 sa fie de minim: 10.000kWh/lună
  • Pentru un sistem fotovoltaic de minim 27kWp și maxim 150kWp este necesară o suprafață disponibilă de acoperiș cuprinsă între 150m2 – 1.000m2 (optim orientată spre sud, iar pentru amplasare pe teren se va evalua suprafața necesară în funcție de capacitatea sistemului)

 

 

5.  Evaluarea proiectului

 

Analiza preliminară privind îndeplinirea criteriilor din ghid este GRATUITĂ, pe baza datelor:

  • Denumirea companiei, adresa completa de implementare și datele persoanei de contact din partea companiei (nume, email, telefon)
  • Tabel cu valoarea consumului (kWh) pentru 12 luni consecutive din ultimii 2 ani (2022-2023)
  • Factura de energie electrică și/sau Aviz Tehnic de Racordare (ATR existent), de unde să reiasă puterea aprobată a locului de consum
  • Localizarea corecta a obiectivului: clădirii și/sau terenului (poza și coordonate google maps)