fbpx

SMARTPHOTOVOLTAIC

Afacerea ta are nevoie de energie! Alege sa generezi propia ta energie si sa iti optimizezi costurile pe termen lung.

Consultanta

Proiectare si autorizare

Echipamente si instalare

Dosar prosumator

Finantare

Mentenanta

Prezentare

   

     Compania SMART PHOTOVOLTAIC SOLUTIONS s-a dezvoltat în 4 direcții principale de activitate, oferind o gamă largă de servicii de proiectare în industria energetică și asistență tehnică de specialitate, la cel mai înalt nivel profesional pentru proiecte din domeniul implementării surselor regenerabile de energie și a soluțiilor de eficiență energetică în mediul industrial, printre care amintim următoarele servicii:

1. PROIECTARE ENERGETICĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

  • Studii de Oportunitate, Studii de Fezabilitate, Analize Investiționale, Planuri de Afaceri pentru proiecte fotovoltaice și eoliene
  • Proiect Tehnic, Detalii de Execuție și Caiete de Sarcini pentru investiții în sisteme fotovoltaice și eoliene
  • Consultanță și asistență tehnică pentru construirea de parcuri fotovoltaice și întocmire documentații tehnice la nivel “ready-to-build”
  • Consultanță și asistență tehnică la înființarea de fabrici pentru producția modulelor fotovoltaice
  • Analiză Energetică și Audit Energetic în industrie pentru îmbunătățirea eficienței energetice
  • Dosare pentru conectare la rețea și obținerii calității de producător de energie sau prosumator

2. EVALUARE PERFORMANȚE SISTEME FOTOVOLTAICE

  • Evaluare performanțe și expertiză tehnică privind calitatea modulelor și funcționarea parcurilor fotovoltaice
  • Diagnosticare defectelor și problemelor apărute în parcurile fotovoltaice pe perioada operării
  • Determinarea parametrilor principali, determinarea caracteristicii I-V, prin măsurători specializate în laborator și în amplasament pentru module și invertoare fotovoltaice
  • Identificarea defectelor pentru module fotovoltaice prin efectuarea testului de electroluminiscență

3. PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

  • Participarea în consorții pentru aplicarea pe proiecte de cercetare și inovare pe plan național și internațional
  • Derulare și implementare proiecte finanțate prin H2020, Orizont Europa, Granturi Norvegiene

4. EXECUTIE

  • Asistenta obtinere documente si autorizatii
  • Furnizare echipamente, constructie, punere in functiune
  • Management de proiect
  • Mentenanta si exploatare

Fondul pentru modernizare în România / Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

 

Principalul obiectiv urmărit este: Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

În cadrul acestui obiectiv specific vor fi putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:

 

  • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
  • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
  • Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă
  • Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogaz
  • Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală.
  • Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro

Echipa SMART PHOTOVOLTAIC SOLUTIONS, a finalizat cu succes un număr mare de proiecte și activități specializate pe direcțiile principalele de activitate propuse, din care amintim cele mai importante:

1. PROIECTARE ENERGETICĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Activitate Beneficiar Apel
Studiu de Fezabilitate – 3,5MW fotovoltaic pe teren
Operator regional de apă - Oradea
POIM 11.1
Studiu de Fezabilitate – 2,85MW fotovoltaic pe teren
Operator regional de apă - Suceava
POIM 11.1
Studiu de Fezabilitate – 1,36MW fotovoltaic pe teren
Operator regional de apă - Teleorman
POIM 11.1
Studiu de Fezabilitate – 100MWh unitate de stocare
Tomis Team SA, Constanta
PNRR I.4
Analiză Energetică – 400kW fotovoltaic pe teren
BRECKFAST FOOD, Giurgiu
POIM 11.1
Analiză Energetică – 140kW fotovoltaic pe acoperiș + înlocuire echipamente pentru scădere consum
Hotel SAVOY, Mamaia, Constanța
POIM 11.1
Analiză Energetică – 180 fotovoltaic pe acoperiș + 160kW pompă de căldură
DACRIS, Constanța
POIM 11.1
Analiză Energetică – 170kW fotovoltaic pe acoperiș
INDACO, București
POIM 11.1
Analiză Energetică – 2x180kW pompă de căldură + 19.000m3/h centrală tratare aer
Imprimeria Arta Grafica, București
POIM 11.1
Studiu de Fezabilitate – 3MW fotovoltaic pe acoperiș + 600kWh unitate de stocare
Valen Cons, Prahova
PNRR I.1
Studiu de Fezabilitate - 32MW fotovoltaic pe teren + 6,8MWh unitate de stocare
SOF Green Energy, Arad
PNRR I.1
Studiu de Fezabilitate - 91MW fotovoltaic pe teren
MAX ENERGY TWO, Gătaia, Timiș
PNRR I.1
Studiu de Fezabilitate – 1MW fotovoltaic pe acoperiș + 200kWh unitate de stocare
GREENTECH, Buzău
PNRR I.1
Studiu de Fezabilitate – 1MW fotovoltaic pe acoperiș + 200kWh unitate de stocare
GREENFIBER INTERNATIONAL, Buzău
PNRR I.1
Studiu de Fezabilitate – 2,2MW fotovoltaic pe acoperiș + 500kWh unitate de stocare
FIERCTC SIBEL, Galați
PNRR I.1
Studiu de Fezabilitate – 600kW fotovoltaic pe acoperiș + 130kWh unitate de stocare
Arabesque, Chitila, Ilfov
PNRR I.1
Studiu de Fezabilitate – 1MW fotovoltaic pe teren + 220kWh unitate de stocare
Componente Auto, Topoloveni, Argeș
PNRR I.1
Studiu de Fezabilitate – 900kW fotovoltaic pe acoperiș + 220kWh unitate de stocare
COMPRODCOOP, București
PNRR I.1
Studiu de Fezabilitate – 400kW fotovoltaic pe acoperiș + 100kWh unitate de stocare
Maltberg Industry, Satu Mare
PNRR I.1
Studiu de Fezabilitate – 400kW fotovoltaic pe teren + 100kWh unitate de stocare
Macro Suin, Argeș
PNRR I.1
Studiu de Fezabilitate – 400kW fotovoltaic pe teren + 100kWh unitate de stocare
Agregate Florești, Ilfov
PNRR I.1
Studiu de Fezabilitate – 800kW fotovoltaic pe acoperiș + 200kWh unitate de stocare
VM COMP, Ștefănești, Argeș
PNRR I.1
Studiu de Fezabilitate – 2MW fotovoltaic pe acoperiș + 400kWh unitate de stocare
Walter Tosto WTB, București
PNRR I.1
Studiu de Fezabilitate – 780kW fotovoltaic pe acoperiș + 200kWh unitate de stocare
Walter Tosto WTO, Oltenița, Călărași
PNRR I.1
Consultanță și management tehnic proiecte - 100kW fotovoltaic + stații încărcare vehicule electrice AC și DC
Diverși beneficiari
Electric-UP
Consultanță tehnică și plan de afaceri – 250MW fotovoltaic pe teren
Energie Finanzierung und Kapital, Romania
Fonduri proprii
Audit energetic complex – 2 unități de producție + 1 unitate de birouri
Honeywell Garrett, Romania & International Services, București și Lugoj
Fonduri proprii

ElectricUP2024

Programul ElectricUP2024 reprezintă o oportunitate de realizare a unui proiect de investiții integrat, ce conține sistem de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 -150kWp, sistem de stocare minim 30% din energia produsă de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh), cel puțin o stație de reîncărcare vehicule electrice și electrice plug-in de minimum 22kW (2x11kW) și opțional sistem electric alternativ de încălzire/răcire (pompă de căldură).

2. EVALUARE PERFORMANȚE SISTEME FOTOVOLTAICE

Activitate Beneficiar
Expertiză tehnică în vederea achiziției unui parc fotovoltaic 5MW la CEF Valea Călugărească, Prahova
Electrica (SAPE)
Asistență tehnică pentru realizare a unei companii de producție pentru fabricarea module fotovoltaice – capacitate 100MW/an - Arad
Bluooplast
Expertiză tehnică în vederea achiziției unui parc fotovoltaic 5MW la CEF Stâlpu, Prahova
ENGIE
Expertiză tehnică în vederea achiziției unui parc fotovoltaic 4,43MW la CEF Mavrodin, Teleorman
ENGIE
Măsurarea caracteristicilor curent-tensiune (I-V) pentru condiții standard de testare (STC) + determinarea rezistenței de izolație – 292 module fotovoltaice
Judecătoria Sector 1
Verificarea modulelor fotovoltaice prin testare cu electroluminescență – 1150 module fotovoltaice
e-ON
Expertiză tehnică în vederea achiziției unui parc fotovoltaic 4,5MW CEF Frumușeni, Arad
ENGIE
Expertiză tehnică privind evaluarea pagubelor unei alunecări de teren într-un parc fotovoltaic 23MW la CEF Miercurea Sibiului,
Noxa Consulting
Identificarea cauzelor apariției punctelor fierbinți (“hot-spot”) asupra performanțelor sistemului fotovoltaic și dezvoltarea unei soluții pentru eliminarea cauzelor în parcul fotovoltaic 4,36MW la CEF Roșiori
Primăria Roșiorii de Vede
Identificarea cauzelor apariției coroziunii “foliei de backsheet” asupra performanțelor parcului fotovoltaic 5MW la CEF Valea Călugărească
Foto Solar
Măsurarea caracteristicilor curent-tensiune (I-V) pentru condiții standard de testare (STC) + verificarea modulelor fotovoltaice prin testare cu electroluminescență – 45 module fotovoltaice
Montana Solar Energy
Măsurarea caracteristicilor curent-tensiune (I-V) pentru condiții standard de testare (STC) - 99 module fotovoltaice
SITTA RESEARCH
Măsurarea caracteristicilor curent-tensiune (I-V) pentru condiții standard de testare (STC) + verificarea modulelor fotovoltaice prin testare cu electroluminescență – 45 module fotovoltaice
ENGIE România
Proiectare și construcție linie tehnologică de producție pentru fabricarea module fotovoltaice - capacitate 25MW/an - Giurgiu
Altius Photovoltaic
Proiectare și construcție linie tehnologică de producție pentru fabricarea module fotovoltaice - capacitate 20MW/an - Negrești
Aliomy

Sprijinirea investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial.

Sprijinul financiar este acordat pentru investiții integrate destinate proiectelor privind eficiența energetică în industrie, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR C6 I5

Principalul obiectiv urmărit este creșterea eficienței energetice, care va avea ca impact atât reducerea consumului de energie și a emisiilor GES, cât și reducerea intensității energetice, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6.

Perioada de implementare a măsurii de investiții I5 nu va depăși data de 31 decembrie 2025, fiind operaționalizată prin apeluri succesive de proiecte în limita bugetului alocat acestei măsuri.

 

Intervenția vizează promovarea investițiilor în sectorul energetic, domeniul eficiență energetică, în vederea asigurării contribuției la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) privind reducerea consumului de energie, precum și în cele stabilite în cadrul PNRR, prin creșterea eficienței energetice în industrie.

 

Prin realizarea proiectelor finanțabile în cadrul schemei de ajutor aferente se urmărește finalizarea a cel puțin 50 de proiecte de eficiență energetică în industrie, prin care să se realizeze economii considerabile de energie și reducerea  emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră cu cel puțin 30%, în comparație cu emisiile ex ante, la nivelul conturului energetic al fiecărui proiect, evaluat prin audit energetic.

3. PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

Denumire proiect Apel / an finalizare
RESPONSE – integrated Solutions for positive energy and resilient cities
H2020 / 2025
Servicii de cercetare și dezvoltare adaptate pentru repoweringul parcurilor fotovoltaice
(RO) / 2021
SMARTIRRIG – Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor în climat arid, semi-arid și subumid-uscat
(RO) / 2021
eTEACHER - end-users Tools to Empower and raise Awareness of Behavioural CHange towards EneRgy efficiency
H2020 / 2021
Energy IN TIME - Simulation-based control for Energy Efficiency building operation and maintenance
FP7 / 2020
BRIMEE - Cost-effective and sustainable Bio-Renewable Indoor Materials with high potential for customization and creative design in Energy Efficient buildings
FP7 / 2020
RetroKIT - Toolboxes for Systemic retrofitting
FP7 / 2020

     Echipa managerială a companiei s-a preocupat permanent de calitatea serviciilor furnizate clienților noștri, de îmbunătățirea performanțelor și de pregătirea profesională a angajaților proprii, pentru a oferi o alternativa viabilă companiilor romanești în condițiile unei piețe concurențiale acerbe.

     Pe viitor, compania își propune o dezvoltare atât in plan economico-financiar, cat si lărgirea orizontului de afaceri prin abordarea de noi domenii de interes național.

     Noi materializam dorința de dezvoltare și progres a clienților noștri si oferim soluții dedicate activității lor.

Articole programe de finantare guvernamentala

Uncategorized

Casa Verde 2024

„Casa Verde 2024” – Ghidul De Finanatare preliminar Buna ziua,   Echipa Smart Photovoltaic Solutions, vine in intampinarea dumneavoastra cu informatiile legate de programul de finantare „Casa Verde 2024”, program
Read More »
Uncategorized

Fondul pentru modernizare in Romania

Fondul pentru modernizare în România Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei Fondul pentru modernizare Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse
Read More »
ElectricUP2024
Uncategorized

ElectricUP2024

ElectricUP2024     Programul ElectricUP2024 reprezintă o oportunitate de realizare a unui proiect de investiții integrat, ce conține sistem de panouri fotovoltaice cu o putere instalată între 27 -150kWp, sistem
Read More »
Uncategorized

Sprijinirea investitiilor in modernizare

Sprijinirea investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial Sprijinirea investitiilor in modernizare Sprijinirea investitiilor   Sprijinul
Read More »
Cum sa devii prosumator
Uncategorized

Cum sa devii prosumator

Cum sa devii prosumator Cum sa devii prosumator si ce este acesta? Prosumatorul este o persoana fizică sau juridică racordată la o rețea electrică ce poate vinde energia pe care
Read More »

Proiecte realizate

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

Parteneri

INVERTOARE | PANOURI | STRUCTURA | ECHIPAMENTE

Director Comercial
Sebastian Babu

+40770 999 555

telefon fix.

031 425 8119

email

contact@smartphotovoltaic.ro

Reprezentant Tehnic
Catalin Magureanu

+40771 321 444

Adresa:

Otopeni, str. Drumul Garii 37A, Ilfov

Program:

L-V 09:00-18:00

Solicită ofertă

Completeaza formularul de mai jos si vei fi contactat in scurt timp de unul dintre consultantii nostri tehnici